http://tr.sanayiatigi.com/recycle_water_orta.jpg

http://wastewater.sanayiatigi.com/ungc.jpg
United Nations
Foundation for the
Global Compact

http://wastewater.sanayiatigi.com/usa_flag.gif
For English

http://wastewater.sanayiatigi.com/turkish_flag_1.gif
Türkçe İçin

 

 

 

 

“Atık yönetmeliğine rağmen, tedbir alan tesis sayısı yüzde 1’i bulmuyor”

Sanayi veya tıbbi sıvıatıkları kirleticilerinden arıtarak, temiz sıvı kısımlarının tekrar kullanıma sunulmasını sağlayan Soley Biyoteknoloji, Türkiye'de üretimin yanı sıra ithalat ve ihracat da yapıyor. 2015 Nisan ayında Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesine rağmen denetimin yetersiz kaldığına dikkat çeken Soley Biyoteknoloji Türkiye Genel Müdürü Nazan Kızılilsoley, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana atık ıslahı konusunda tedbir alan tesis sayısının yüzde 1’i bulmadığına işaret etti.

Sistemlerinde, sıvıatık içindeki tekrar kullanıma verilecek sıvıyı (suyu) tüm kirleticilerinden ayırdıklarını dile getiren Nazan Kızılilsoley, temizlenmiş suyun ihtiyaca göre yıkama, sulama, tuvalet suyu olarak tekrar kullanıma sunmaları ile hem sudan tasarruf hem de çevresel yarar sağladıklarını vurguladı.

“Eski sistemler, sıvıatıkları bertaraf ederken çevreye zarar verebiliyor”

Günümüzde genellikle kullanılan eski sıvıatık bertaraf sistemlerinin sıvıatığın tümünü yok etmeye yönelik sistemler olduğunu kaydeden Nazan Kızılilsoley, “Fakat, bu şekilde çalışan sıvıatık bertaraf yöntemleri, sıvıatıkta bulunan ve tekrar kullanıma sunulabilecek sıvı (su) içeriğinin de heba edilmesine neden oluyor. Ayrıca, sıvıatıkların yakılarak bertarafı sırasında boşa harcanan yüksek enerji ve yakma işlemi sırasında çevreye saldıkları karbondioksit yeşil ekonominin düşmanı sayılıyor” dedi.

Bu sıvıatık kirleticilerinden kurtulabilmek için kullanılan eski sistemlerin hepsinin sıvıatıkların çevreye ve ekonomiye verdikleri zarardan çok daha fazlasını bertaraf sırasında verdiklerini ifade eden Nazan Kızılilsoley, şöyle devam etti: “ABD'de, Avrupa’nın birçok ülkesinde ve hatta Hindistan ve Afrika ülkelerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Şu anda birçok ülke atık ıslahı konusunda bizden çok önde. Kanun çıkartsak dahi denetim ve bilinç eksikliğinden dolayı atık kanunu olmayan ülkelerde bile tehlikeli atıklar konusunda Türkiye’de gördüğümüz görmezlikle karşılaşmadık.” Sektördeki tesisleri sürekli takip ettiklerini anlatan Kızılilsoley, “Büyük fabrikalar hâlâ günde binlerce ton atıksuyu çevre derelere veya kanalizasyona boşaltıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği bir yıldan bu yana, atık ıslahı konusunda tedbir alan tesis sayısı tahmini yüzde 1’i bulmuyor” yorumunda bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLARIN

SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI, DETOKSİFİKASYONU VE

DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ             

 

 

Soley Biyoteknoloji San. Tic. Ltd., “Soley Biotechnology Institute & International Scientific Organization” adına Türkiye'deki hizmetlerini sürdürmektedir.

Soley Biotechnology Institute & International Scientific Organization tarafından geliştirilen yüksek teknolojili ürünleri ülkemizde de sunmaktan onur duyarız.

Su ve Atıksu biyoteknolojileri üstüne uzman kuruluşumuz, enerji verimliliği düşük, kurulum ve işletme maliyetleri düşük, sanayi atıksularının kanalizasyona verilebilmesine olanak sağlayan sistemleri ile Dünyada ilkleri sunmaktadır.

TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLARIN SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI, DETOKSİFİKASYONU VE DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ konusunda sunduğumuz ileri teknolojili ürünlerimizi size tanıtmaktan gurur duyarız.

Tehlikeli sanayi veya tıbbi atıklardaki yüksek kirleticilerin arındırılıp ve susuzlaştırılıp kalan temizlenmiş sıvının ülke deşarj limitlerine getirilip kanalizasyona rahatlıkla verilecek kadar temizlenmesini sağlayan sistemlerimiz sanayicinin bertaraf masrafını %90-%99 arasında azaltmaktadır. Reverse Osmosis ve diğer filtreleme sistemleri gibi atıksu arıtma sistemlerinin neden olduğu yüksek işletme maliyetlerinin gerek olmadığı sistemimiz her türlü sanayi ve tıbbi atıksuyunu arıtabilme kabiliyetine sahiptir.

Hem kurulum maliyeti hem de işletim maliyeti çok düşük dünyadaki en verimli Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemi olarak sistemlerimiz özellikle zehirli, ağır metal ve tehlikeli atıkların susuzlaştırılmasında son derece verimlidir.

GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN YANLIŞLAR

Sıvı Atıklarınızı Yaktırarak Bertaraf Ettirmek Pahalıdır, Doğaya Zararlıdır ve Boşa Enerji Tükettirir

Günümüze kadar, ülkemizde bazı diğer gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi gaz atıklara, yani hava kirliliğine önem verilmiş ama sularımızın, dolayısıyla toprak, tarım ve su canlılarının kirliliği önemsenmemiştir. 2016 yılından itibaren uygulanacak olan uyum yasaları artık ülkemizin de öncü ve gelişmiş bir ülkenin sorumluluklarını taşıdığını gösterecektir.

Sıvıatıklar, günümüze kadar toprağa, denize, göllere, nehirlere ve kanalizasyona SADECE asitlik değeri düzeltmesi yapılması şartıyla rahatlıkla boşaltılabilmekteydi. Sıvıatığın, organik ve inorganik kirleticilerini sanki pH değeri dengelenince yok edilebileceği gibi bir vurdumduymazlıktan kurtulmak gerekmekteydi ve sonunda bilinçle alınamayan tedbirler, kanunla alınmaya başlandı.

Bilindiği gibi, bir atığın asidik veya bazik olması onun kirli veya temiz olduğunu göstermez. Örneğin, asitlik açısından nötr olan bir atık, yüksek sülfat veya ağır metal gibi inorganik veya da bulaşıcı organik kirleticiler bulundurabilir. Sadece pH dengesini nötr hale getirmek ve bu atığı doğaya serbestçe vermek oldukça zararlıdır.

Sıvıatıkların Yakılarak Bertarafı ve Bu Uygulamanın Çevresel Zararları

Ülkemizde bilinçsizce uygulanan sıvıatık bertaraf yöntemi “yakılarak bertaraf” yöntemidir. Halbuki; sıvıatıklar bünyelerinde düşük oranda katılaşabilen madde içerirler. Sıvıatıkların, bu az miktardaki madde yoğunluğu için yakılması işlemi doğaya/atmosfere boşu boşuna karbon salınımı yapmak ve boşu boşuna fosil enerji kullanmaktır.

Sıvıatıkların, temizlenebilir sıvı kısmını kurtardıktan sonra kalan katılaşmış kirleticiler toplam sıvıatığın %0.001 ile %0.01 miktarı kadardır.

Sıvıatıkları sıvı fazdan ayırdıktan sonra kalan katı kirleticilerin yakılarak, gübre olarak kullanılarak, gömülerek, vb. bertarafı, tüm sıvıatığın bertarafından 1000 kat daha temiz ve 800 kat daha az enerji sarfedicidir. Çoğu tesisin sıvıatığının temizlenmiş suyu kanalizasyona vereceğine, bahçe sulama gibi geridönüşüm işlemlerinde de rahatlıkla kullanması mümkündür ve çoğu tesiste bu şekilde değerlendirilmektedir.

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ KURULUM HESABI

Aşağıdaki hesaplamalar tamamen fikir verme amaçlıdır. Kesin bir maliyet ve sonuç içermezler. Yaklaşık değerlerdir.

Kurulum ve İşletme maliyetleri hesaplanırken; 18 ülkeden alınan veriler, Birleşmiş Milletler Teşkilatı verileri, Avrupa Birliği verileri gibi veriler esas alınmış olup, sadece makina, kurulum, sarf malzeme gibi maliyetler yansıtılmıştır. İşçilik, amortisman, gümrük giderleri, vergiler gibi veriler hesaba katılmamıştır.

TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLARIN

SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI VE DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ

 Submit

Atığınızın Kirleticilik Derecesini Giriniz:  

1- Temiz Evsel Atıklar .....

2- Yağlı ve Yoğun Evsel veya Tarımsal Atıklar .....

3- Basit Kirleticili Atıklar .....

4- Az miktarda sülfat, fosfat, nitrat gibi kirleticiler.....

5- Orta miktarda ağır metal, ........

6- Ağır metal ve Emülsiyon içerikleri ......

7- Yağ bazlı emülsiyonlar, ağır metaller, yüksek kirleticiler.....

8- Çabuk oksidasyon gösteren, metal içerikli, yüksek kirleticiler......

9- Aynı zamanda yoğun Ağır Metal, Zehirli Bileşikler, Sülfat, Fosfat, Nitrat gibi kirleticiler, Tıbbi sıvı atıklar......

10- Radyoaktif içerikli atıklar.......

 

 Günlük Sıvı Atık Miktarı:    m3

 

İstenilen Arıtım Hızı:    Gün

Günlük atığınızı hangi hızda temizlemek istediğinizi giriniz.

Gün sayısını arttırdıkça: İşlem Yavaşlar, Kurulum Maliyeti Azalır, İşletme Maliyeti Azalır, Arazi ve Alan İhtiyacı Artar

Gün sayısını azaldıkça: İşlem Hızlanır, Kurulum Maliyeti Artar, İşletme Maliyeti Artar, Arazi ve Alan İhtiyacı Azalır

 

Çıkış Suyunda İstenilen Kalite:  

1- İçilebilecek Kalite

2- Kullanılabilir Kalite (tarımsal sulama, vs)

3- Kullanılabilir Kalite (Sifon suyu, vs)

4- Akarsulara Deşarj Edilebilecek Kalite

5- Kanalizasyona Deşarj Edilebilecek En İyi Kalite

6- Kanalizasyona Deşarj Edilebilecek Orta Kalite

7- Kanalizasyona Deşarj Edilebilecek En Kötü Kalite (Giriş Suyundaki En Ufak Değişiklikler Çıkış Suyunun Deşarj Limitlerini Aşmasına Neden Olabilir)

 

Kirleticilik                    Günlük (Max) Atık

(m3)          Arıtma Hızı

(Gün)        Arıtım Kalitesi               Alan İhtiyacı

(m2)          Kurulum Maliyeti

(Maximum)

USD           Kurulum Maliyeti

(Minimum)

USD           İşletme Maliyeti*

(Maximum)

USD

(Her m3 atık için)    İşletme Maliyeti

(Minimum)

USD

(Her m3 atık için)    Yatırım - İşletme - Performans İndeksi** (%)

Doğal Flokkülant/Koagülant + Otomatik Flokkülasyon/Koagülasyon Sistemi                 5                     1                     1                     5                     12                  4440            2974            20                    9                     99

Kimyasal Flokkülant/Koagülant + Otomatik Flokkülasyon/Koagülasyon Sistemi          5                     1                     1                     5                     14                  5180            3470            29                    17                  99

Continuous Electroflocculation/Electrocoagulation Under High Pressure and Induced by Microbubble                        5                     1                     1                     5                     10                    6660            4595            7                     3                     100

Biyolojik (Bakteriyal) Arıtma    5                     1                     1                     5                     32                  17340         15779         9                     8                     94

Reverse Osmosis / Ultrafiltration                 5                     1                     1                     5                     51                  25500         22950         120               108               8

 

Seçtiğiniz Kirleticilik Seviyesi: 5 , Anlamı: Orta miktarda ağır metal, ........ 

Seçtiğiniz Günlük Atık Miktarı: 1  m3

Seçtiğiniz Arıtma Hızı (Devinim): 1  Gün

Seçtiğiniz Arıtım Kalitesi: 5 , Anlamı: Kanalizasyona Deşarj Edilebilecek En İyi Kalite

 

Continuous Electroflocculation – Electrocoagulation

Under High Pressure and Induced by Microbubble for Wastewater

 

 

Single Side Band, Solid-State High Frequency, High Efficient Water Flocculation/Coagulation System With Microprocessor Controller for Fast Applications

2008 yılında 18 Milyon Amerikan Doları Ar-Ge bütçesi ile Soley Biotechnology Institute & International Scientific Organization tarafından geliştirilmiş ve günümüze kadar başarı ile imal edip dünyada onlarca ülkeye satılan “Continuous Electroflocculation – Electrocoagulation under High Pressure and Induced by Microbubble for Wastewater” ürünümüz 2016 yılı Ocak ayından itibaren Türkiye sanayisinin de hizmetine sunulmuştur.

Hem kurulum maliyeti hem de işletim maliyeti çok düşük dünyadaki en verimli Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemi olarak sistemimiz özellikle zehirli, ağır metal ve tehlikeli atıkların susuzlaştırılmasında son derece verimlidir.

Elektroflokülasyon – Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. Atıksuya elektrik enerjisi verilerek, enerjinin verildiği metal elektrotlar vasıtasıyla suya OH iyonları ilave edilip, suda bulunan tehlikeli maddeler üzerinde Zeta potansiyeli oluşmasını ve de bu yabancı/tehlikeli maddelerin birbirlerine yapışıp, topaklaşıp, basit süzme işlemleri ile sıvıdan uzaklaştırılmasını sağlayan bir teknolojidir. Eski teknolojilerde kullanılan demir veya alüminyum elektrotlar ve verimsiz olarak kullanılan düz akım (DC) günümüze kadar bu teknolojinin verimli olarak kullanılmamasına sebep olmuştur.

Enstitümüzde yüksek bir Ar-Ge bütçesi ile yapılan çalışmalar neticesinde ve de gelişen karbon nanotüp gelişmeleri ile beraber yüksek teknolojili Melez (Hybrid) elektrotların üretilebilmesini sağlamıştır. Bu dayanıklı ve verimli melez metaller ile üretilmiş elektrotlar sayesinde elektrokoagülasyon için gerekli enerji miktarı azaldığı gibi yüksek frekanslı titreşimler sayesinde sistemin verimliliği eski sistemlere oranla 24 kat arttırılmıştır.

Bu teknolojik geliştirmeler ve buluşların yanında, elektroflokülasyon sistemlerine yüksek enerjili ve iyonize edilmiş nanometre boyutlarında hava baloncukları yüksek basınç altında eklenerek (Nano-Bubble) elektrokoagülasyon sayesinde sıvı içinde topaklanan maddelerin yüksek enerjili nano baloncuklar ile daha da sıkı bir bağ kurması sağlanmaktadır. Bu sayede büyük hacimli atıkların kısa sürelerde arıtılması mümkün hale gelmiştir.

Tesisten çıkan atıksu sistemimizin basınçlı elektrotlarına ulaştığında elektrokoagülasyon ve nano baloncuklar sayesinde atığın içindeki maddeler ve mikroplar saniyeler içinde topaklar oluşturmaya başlarlar. Elektrotlardan çıkan sıvıdaki atıklar floklar (katı parçacıklar) oluşturulmuş şekilde basit bez (yıkanabilir/tekrar kullanılabilir) kese tipi partikül filtresine dökülmeye başlar. Eğer gerekirse, çıkan temiz sıvı daha da saflaştırılmak ve hatta yeniden kullanılmak üzere karbon veya zeolit filtreden geçirilir. Tüm bu işlemler otomatik ve bilgisayar destekli olarak 7/24 devam ettirilebileceği gibi insan gücü sadece bez kese filtrede biriken katı atığın filtreden alınması işlemi için çok az gereklidir.

ÖRNEK ŞARTNAME VE SİSTEM AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Sistemin Etkin Olduğu Başlıca Kirleticiler

(Endüstriyel ve Hastane düzeyinde test edilmiştir)

 

Arsenik                                              

 

Fosfatlar

 

Sülfatlar

 

Nitratlar

 

TDS

 

TSS

 

COD

 

BOD

 

Cıva

 

Bakır

 

Kurşun

 

Kan atık ve biyokimya ürünleri

 

Yağ

 

Parafin

 

Aluminyum

 

Siyanür

 

Petrol atıkları

 

Asbest

 

Solventler

 

Floridler

 

Fenoller

 

Alifetik Hidrokarbonlar

 

Klorin

 

Amonyum

 

Radyoaktif Bileşikler

 

Nikel

 

Çinko

 

Kalay

 

Kadmiyum

 

Lityum

 

Bakteriyel ve Tehlikeli Tıbbi Atıklar

 

Mineral Yağlar

 

Kobalt

 

Zirai ve Böcek Kimyasalları

 

Berilyum Tuzları

 

Aminoasitler

 

 

Resimlerin Üzerlerine Tıklayarak Büyütebilirsiniz

Submit     Submit       Submit       Submit       Submit

Modellerimiz:

 

Model #

 

Arıtım Kapasitesi (m3/Gün)

 

Satış Fiyatı USD

(Ocak 2016 Sonrası)

 

Teslim Süresi

(gün)

 

SSHF100P

 

1 - 1,5

 

7900.-$

 

20

 

SSHF500P

 

5 - 6,5

 

12700.-$

 

30

 

SSHF1000P

 

10 - 14

 

18500.-$

 

45

 

SSHF100KP

 

100 - 140

 

42000.-$

 

45

 

SSHF1000KP

 

1000 - 1400

 

78000.-$

 

60

 

- Tarafınızdan teklif istenmeden önce atığınızın laboratuvarlarımıza gönderilip tarafımızdan ücretsiz olarak test edilmesini rica ederiz. Bu sayede, atığınız için optimum fiyat ve faydayı size sunabiliriz. Tarafımıza (en az) 25 Litre atık gönderdiğiniz taktirde bu atığın tüm kimyasal içerik ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvarlarımızda ücretsiz yapılacak, test sistemlerimizde test edilecek ve çıkacak sonuçlar tarafınıza iletilecektir.

- Sistemin tüm elektronik devreleri, mikroişlemci kartları, elektrotları ve güç kaynakları tamamıyla kendi üretimimiz olup Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’dan getirtilmektedir. Tank ve tesisatı Türkiye’de monte edilmektedir.

- Sistemlerimiz 2 yıl garantimiz altındadır (elektrotlar hariç). 2 yıl sonrasında parça değişimi, onarım, sistemin yer değiştirmesi gibi isteklerde değişen parça ve servis için ücret talep edilir.

- Elektrot değişim süreçleri sisteme göre değişiklik gösterir. Elektrot değişim kapasite ve bedelleri aşağıdadır.

- Alıcı sistemi 3 ay içinde hiçbir sebep göstermeksizin iade edip ödediği ücreti geri alma hakkına sahiptir.

- Çıkış suyu deşarj (arıtmadan önce veya sonra) analizleri, müşterinin isteği üzerine ücreti karşılığında TÜBİTAK veya akredite bir laboratuvarda da yaptırılabilir.

- Tarafımıza başta test için verilen atık kullanıldığı halde tesis deşarj suyunun deşarj limitlerinin üzerinde olması ve kanalizasyona verilememesi, Avrupa Birliği veya Türkiye deşarj limitlerine uymaması durumunda sistem ayar ve düzeltmeleri tarafımızca ücretsiz olarak yapılır. Tarafımızca düzeltilemeyen sistem geri alınıp müşteri tarafından ödenen ücret iade edilir.

- Sisteme eklenecek olan ekstra malzeme ve parçaların fiyatlandırması yapılmamıştır. Tedarikçinin tesisteki keşif yapması ve atıksu analiz/testlerinden sonra belirlenecektir

- Sistemin (ve gerekirse hızlandırıcı kimyasalların) ücretinin yarısı (%50) sipariş sırasında tedarikçiye anlaşma gereği ve şartları tedarikçinin yazılı kabulü ardından banka yoluyla ödenir.

- Kalan %50 ödeme, sistemin kurulumunun ardından, çıkan temiz suyun analizinin kent drenaj koşullarına geldiği görüldükten 5 (beş) işgünü içinde tedarikçiye banka yoluyla yapılır. Çıkış temiz suyunun analizi, sistem kurulumu tamamlandıktan en geç 7 (yedi) gün içinde, akredite bir laboratuvarda, alıcı tarafından yapılmalıdır. Eğer alıcı bu analizi sistem kurulumundan 7 (yedi) gün içinde yaptırmadığı takdirde, analiz beklenmeden kalan %50 ödeme tedarikçiye yapılır.

 

Tıbbi, Radyoaktif ve Organik Atıklar İçin

Otomatik Flokülasyon – Koagülasyon Sistemi

 

Organik veya inorganik çöktürücüler, topaklaştırıcılar, ph dengeleyiciler ve emülsiyon kırıcılarının sıvı atıklara otomatik olarak eklenmesi, gereken miktarlarda dozaj pompaları ile ilave edilmeleri ve optimum zaman ve flokkulant eklenmesini sağlayan bilgisayar kontrollü tamamen otomatik bir sistemdir.

Sistem 3 ana modülden ibarettir:

1- Kontrol ünitesi, Microişlemci, Dozaj pompaları, Ölçüm sensörleri, Güç kaynaklarını barındıran modül.

2- Karıştırma tankı ve seviye sensörleri.

3- Süzme tankı.

 

Sıvı atık karıştırma tankına otomatik olarak çekilir. Sıvı atık miktarına göre gerekli olan flokulant miktarları (sistem 3 değişik flokulant ile çalışabilmektedir) sistem tarafından hesaplanıp karıştırma tankına dozaj pompaları sayesinde eklenir. Karıştırma tankı sistem tarafından hava basıncı ile karıştırılmaya başlanır. Toplaklaşma veya emülsiyon parçalanması başladığında sistem atığı karıştırma tankından süzme tankına aktarmaya başlar. Topaklanan kirleticiler, tekrar kullanılabilir bez filtrelerden geçerken kirleticiler filtrede kalır ve temizlenmiş su tankın altından deşarj edilir.

 

ORGANİK KÖKENLİ

ÇÖKTÜRÜCÜ, TOPAKLAYICI, SUSUZLAŞTIRICI VE

EMÜLSİYON KIRICI POLİMERLER
(TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLAR İÇİN)

Mikroyosunlardan elde edilen ve dünyada sadece Soley Institute tarafından üretilen organik kökenli çöktürücü, topaklayıcı, susuzlaşırıcı ve emülsiyon kırıcı polimerlerimiz özellikle yüksek hacimli ve yoğun kirletici içerikli sanayi, biyokimyasal ve tıbbi atıksularında hızlı ve ucuz çözümlere imkan vermektedir.

Bilindiği gibi kimyasal içerikli (doğal olmayan) flokkulant, polielektrolit ve benzeri ürünler hem uzun süreçlerde (>24 saat) etki eden hem de kendisinde bulunan bazı kimyasalların da çıkış suyuna karışmasına neden olan ürünlerdir.

Minbidem ürünlerimiz, birçok yararlı içeriği olan mikroyosunlardan elde edilen, hem çabuk (<2 saat) etki eden, hem de çıkış suyuna kendi kimyasallarını eklemeden özellikle yüksek COD, organik madde ve yüksek lipid oranlı tehlikeli atıklarda etkilidir.

UNUTMAYIN Kİ;

Sıvı Atıklarınızı 'Yaktırarak' Bertaraf Ettirmek Pahalıdır, Doğaya Zararlıdır ve Boşa Enerji Tükettirir.

SUSUZLAŞTIRILMASIYLA ARITILMASI, DETOKSİFİKASYONU VE

DEŞARJ EDİLEBİLECEK ŞARTLARA GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

                                                                                           

BOR YAĞI SUSUZLAŞTIRILMASI

Bor yağı, sanayide oldukça çok kullanılan ve son derece kirletici bir atık olduğundan kanalizasyona atık olarak verilmesi oldukça tehlikeli bir atıktır.

Aslında, bor yağı hazırlanışında %98-%95 arasında su kullanılır. Su fazı ile birlikte bertaraf edilmesi hem pahalıdır hem de gereksizdir. Örneğin, tesisin günlük bor yağı atığı 1000 Litre olsun. Bu atığın susuzlaştırılması ile kalan kirletici atık sadece 20-30 Kg arasında olacaktır. 20Kg atık yerine 1000 Litre sıvıatığı bertaraf edilmesinden tesisin günlük zararı, 20Kg bertarafından 50 kat fazla olacaktır.

Halbuki; bor yağı, atığın oluştuğu tesisin kendi bünyesinde, basit bir işlemle susuzlaştırılırsa, %98 su kanalizasyona temizlenmiş ve direkt olarak gönderilebilir, kalan %2’lik katı atık (katı atık prosedürü ile) bertarafa gönderilir.

Tesise 50 kat daha az maliyete gelecek olan çözümlerimiz için bizimle irtibata geçiniz.

                   

                   

 

 

Minbidem                    Kullanıldığı Kirleticiler                    m3 Başına Önerilen Miktar          Litre Fiyatı

M1             Sülfatlar, Arsenik, TDS, TSS, COD, Aluminyum, Nikel, Yağlar, W/O emülsiyonları, Bakteriyel atıklar                0,3 – 2 Lt  12.- USD

M2             Fosfatlar, Nitratlar, Bakır, Siyanür, Kurşun, Cıva, TDS, TSS, COD, O/W emülsiyonları   0,1 – 1,5 Lt                     14.- USD

M3             Fenoller, Petrokimya atıkları, Floridler, Klor, Radyoaktif atıklar, Fosfor atıkları, Çinko, Kobalt   0,4 – 3 Lt  10.- USD

M4             Kadmiyum, Asbest, Amonyum, Nikel, Kalay                     0,1 – 1 Lt  11.- USD

M5             Mineral Yağlar, Lityum, Zehirli atıklar          0,2 – 1 Lt  17.- USD

M6             Mineral yağlar, O/W emülsiyonları, W/O emülsiyonları, Ağır makine yağlarının temizlenmesi   0,1 – 2 Lt  17.- USD

- Tarafınızdan teklif istenmeden önce atığınızın laboratuvarlarımıza gönderilip tarafımızdan ücretsiz olarak test edilmesini rica ederiz. Bu sayede, atığınız için optimum fiyat ve faydayı size sunabiliriz. Tarafımıza (en az) 10 Litre atık gönderdiğiniz taktirde bu atığın tüm kimyasal içerik ve mikrobiyolojik analizleri laboratuvarlarımızda yapılacak, çıkacak sonuçlar ve çözüm önerilerimiz tarafınıza iletilecektir.

- Ürün 60 Litrelik ambalajlardadır. Minimum sipariş her ürün için 500 Litredir. 1000, 10000, 20000 Litrelerin üzerindeki siparişlerde özel fiyatlandırma (indirim) uygulanacaktır.

MİNERAL YAĞ TEMİZLEME VE YENİDEN KULLANIMA HAZIRLAYICI

ORGANİK KÖKENLİ POLİMER

Sanayide kullanılan, KESME YAĞI, ÇARK YAĞI, KIZAK YAĞI gibi yağların temizlenip yeniden kullanılmasına imkan veren Minbidem M5 organik çöktürücümüz sayesinde içindeki süzülemeyen tüm kirleticilerden temizlenip, defalarca yeniden kullanıma sunulabilmektedir.

Kirlenmiş yağlarınıza önerilen miktarda Minbidem M5 polimerimizi ekleyip yağınızı 60-80C dereceye kadar ısıttığınızda, yağın içindeki tüm kirleticiler bu polimere takılarak dibe çökmektedir. Bu işlemin ardından 24 saat dinlendirdiğiniz yağınızı dibe çöken kirleticilerden ayırıp yeniden kullanabileceğiniz gibi basit bir filtreden geçirmek suretiyle de topaklanan kirleticileri yağınızdan uzaklaştırabilir ve böylece yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz

 

Yüksek Debili

NanoBubble Sistemleri

 

(TEHLİKELİ ENDÜSTRİYEL VEYA TIBBİ SIVI ATIKLAR İÇİN)

 

Çevre Dostu, Enerji Dostu ve İleri Teknoloji Çözümlerimizle Şimdi Türkiye'deyiz

 

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda Nanometre boyutlarında baloncukların su içinde üretilebilmesi olanaklı olmuştur.

Milimetre veya Mikrometre boyutlarındaki baloncuklara nazaran, Nano Baloncukların su içinde bozulmadan ve birbirleri ile birleşmeden kalabilme kabiliyeti 200 kat kadar daha fazladır.

Soley Biotechnology Institute, Dünyada ilk kez, yüksek debili NanoBubble sistemlerini başarı ile üretmiş ve kullanıma sunmuştur.

 

Atıksu içinde üretilen NanoBubble sayesinde, sudaki kirleticiler bu baloncuklara yapışarak su yüzeyine doğru hareket eder ve su yüzeyinde tabaka halinde birikmeye başlarlar. Ayrıca, NanoBubble sayesinde su içindeki kirleticilerin büyük bölümü okside olmaya başlayarak sıvı fazdan katı faza geçmeye başlarlar.

Büyük boyuttaki (milimetrik veya mikrometrik) baloncuklar su yüzeyine kadar patlamadan ve bozulmadan ulaşamazken, Nanometrik ölçüdeki baloncuklar kirleticileri sudan toplayıp rahatlıkla su yüzeyine taşıyana kadar stabil kalabilmekte ve kirleticileri topaklaştıracak kadar güçlü bir şekilde su yüzeyinde toplanabilmektedirler.

 

Kirleticilik oranları düşük ama çok sıvı atığı olan tesisler için özellikle önerilen bu yöntem, artık Türkiye'mizde de hizmetinizdedir.